Bezpłatny kurs języka angielskiego online - poziom B2


Kurs angielskiego

B2 jest wskaźnikiem określającym wyższy stopień samodzielności w posługiwaniu się językiem obcym. Osoba będąca na tym poziomie wykazuje się umiejętnością rozumienia bardziej skomplikowanych tekstów dotyczących kwestii konkretnych, abstrakcyjnych, a nawet technicznych dyskusji związanych ze swoją specjalnością. Dialogi z rodzimym użytkownikiem danego języka prowadzone przez taką osobę są swobodne i spontaniczne. Wypowiedzi ustne i pisemne pozostają spójne, klarowne oraz szczegółowe, a mogą dotyczyć wad i zalet dyskutowanych rozwiązań oraz prezentacji własnego stanowiska na dany temat.