Poziom B2 Lekcja 2GRAMMAR (gramatyka)

Past Perfect Simple to czas zaprzeszły określający czynności, które rozegrały się zanim zaszły inne zdarzenia (najczęściej opisywane przy pomocy Past Simple) oraz takie, których rezultat był widoczny w przeszłości. Past Perfect Simple stosujemy także w mowie zależnej (reported speech) mówiąc o tym, co zrobiliśmy w przeszłości.

Konstrukcja:

 • w zdaniu oznajmującym używamy "had" (ewentualnie skrótu "'d") oraz trzeciej formy czasownika leksykalnego (past participle) we wszystkich osobach i liczbach
  I / you / he / she / it / we / they / had been there before.
 • aby utworzyć zdanie pytające stosujemy szyk przestawny - "had" stawiamy przed podmiotem
  Had I / you / he / she / it / we / they been there before?
 • w celu utworzenia zdania przeczącego do "had" dodajemy "not" (lub stosujemy formę "hadn't")
  I / you / he / she / it / we / they hadn't been there before.

Przykłady:

Tom had prepared dinner before Jane returned from work. (Tom przygotował obiad zanim Jane wróciła z pracy.)
When we saw each other, we realized we had already met. (Kiedy zobaczyliśmy się, uświadomiliśmy sobie, że spotkaliśmy się już.)
They said they had bought a new house. (Oni powiedzieli, że kupili nowy dom.)
Tom hadn't prepared dinner before Jane returned from work. (Tom nie przygotował obiadu zanim Jane wróciła z pracy.)
When we saw each other, we realized we hadn't met yet. (Kiedy zobaczyliśmy się, uświadomiliśmy sobie, że nie spotkaliśmy się jeszcze.)
They said they hadn't bought a new house. (Oni powiedzieli, że nie kupili nowego domu.)
Had Tom prepared dinner before Jane returned from work? (Czy Tom przygotował obiad zanim Jane wróciła z pracy?)
We asked them if they had bought a new house. (Zapytaliśmy ich, czy kupili nowy dom.)
Had they bought a new house? (Czy oni kupili nowy dom?)
Had we met yet? (Czy spotkaliśmy się już?)VOCABULARY (słownictwo)

Time expressions used with the past perfect (określenia czasu używane z past perfect)

 • before (przed)
 • after (po)
 • already (już)
 • for (przez)
 • since (od)
 • just (właśnie)
 • till / until (do / aż do)
 • when (kiedy)
 • by the time (do czasu)
 • never (nigdy)

Travelling (podróżowanie)

 • book a ticket / a flight / a seat / a hotel room online (rezerwować bilet / lot / miejsce / pokój hotelowy przez Internet
 • board a boat / a plane (wchodzić na pokład statku / samolotu)
 • catch a train / a bus (łapać pociąg / autobus)
 • check in / out at the hotel (zameldować się / wymeldować się z hotelu)
 • check in at the airport (zgłosić się do odprawy na lotnisku)
 • go sightseeing / see the sights (zwiedzać)
 • have a safe trip / journey (bezpiecznej podróży)
 • miss one's flight / plane (spóźnić się na lot / samotot)
 • see somebody off to the airport / station (odprowadzać kogoś na lotnisko / stację)
 • stay at / in a hotel (zatrzymać się w hotelu)
 • take a plane / a train (polecieć samolotem / pojechać pociągiem)
 • travel abroad (podróżować za granicę)
 • travel around the world (poróżować dookoła świata)
 • travel by bus / ferry / train (podróżować autobusem / promem / pociągiem)


READING (czytanie)

Kate and Steven went to the tennis club to ask people there if anyone had seen Jill. When they got to the place they found the police had been there before and interviewed everybody. Someone said he had seen a woman that looked like Jill at about 11.00 the morning before, walking up the hill. When Kate and Steven asked him more questions, they realized that the desription didn't really match. The woman he had seen was wearing black trousers and a blue sweater, but Jill was wearing a pair of green trousers and a black jacket.

Kate i Steven poszli do klubu tenisowego, żeby spytać ludzi, czy ktoś widział Jill. Kiedy dotarli na miejsce, dowiedzieli się, że policja była tam wcześniej i przesłuchała wszystkich. Ktoś powiedział, że widział kobietę, która wyglądała jak Jill o 11 poprzedniego ranka wchodzącą na wzgórze. Kiedy Kate i Steven zadali mu więcej pytań, uświadomili sobie, że opis się nie zgadzał. Kobieta, którą widział miała na sobie czarne spodnie i niebieski sweter, a Jill była ubrana w zielone spodnie i czarną kurtkę.COMMUNICATION (komunikacja)

A: Why did Megan decide to make a trip? (Dlaczego Megan zdecydowała się pojechać na wycieczkę?)

B: Because she had won a lot of money. (Ponieważ wygrała dużo pieniędzy.)

A: Why was she late to check in at the airport? (Dlaczego spóźniła się na odprawę na lotnisku?)

B: She said she had forgotten her passport. (Powiedziała że, zapomniała paszportu.)

A: Why did they stop her at customs? (Dlaczego zatrzymali ją przy stanowisku celnym?)

B: She had packed two pairs of scissors. (Zapakowała dwie pary nożyczek.)

A: Why did she have problems at the hotel? (Dlaczego miała problemy w hotelu?)

B: Because she hadn't booked a room before. (Ponieważ nie zarezerwowała pokoju wcześniej.)

A: Do you happen to know why she hadn't taken any photos? (Może wiesz, dlaczego nie zrobiła żadnych zdjęć?)

B: I heard she hadn't brought her camera. (Słyszałam, że nie wzięła apartu.)