Poziom B2 Lekcja 1GRAMMAR (gramatyka)

Present Perfect Simple to czas, który łączy przeszłość z teraźniejszością. Używamy go opisując czynności i stany:

 • rozpoczęte w przeszłości, a trwające do chwili obecnej
 • których skutki odczuwamy obecnie
 • takie, które wydarzyły się w nieokreślonej przeszłości
 • wykonane w okresie, który nadal trwa (tego roku, dzisiaj)
 • odnoszące się do naszych przeżyć i doświadczeń.

Konstrukcja:

 • w zdaniu oznajmującym używamy odpowiedniej formy czasownika "have" albo "has" (ewentualnie skrótu "-ve" / "-s") oraz trzeciej formy czasownika leksykalnego (past participle)
  I / you / we / they have worked.
  He / she / it has worked.
 • aby utworzyć zdanie pytające stosujemy szyk przestawny - "have" lub "has" stawiamy przed podmiotem
  Have I / you / we / they worked?
  Has he / she / it worked?
 • w celu utworzenia zdania przeczącego do "have" lub "has" dodajemy "not", albo stosujemy formy
  "haven't", "hasn't"
  I / you / we / they haven't worked.
  He / she / it hasn't worked.

Przykłady:

She's already gone home. (Ona już poszła do domu.)
They've bought a new car recently. (Oni kupili nowy samochód ostatnio.)
We have just finished our lesson. (Właśnie skończyliśmy naszą lekcję.)
Have you ever seen an alien? (Czy kiedykolwiek widziałeś obcego?)
Has Tom read this article yet? (Czy Tom przeczytał już ten artykuł?)
Have they been to Tibet? (Czy oni byli w Tybecie?)
I have never seen anything like this. (Nigdy nie widziałam niczego podobnego.)
Jane hasn't eaten her cake yet. (Jane nie zjadła jeszcze tortu.)
We haven't lived in London for ten years, we've lived here since we were born. (Nie mieszkamy w Londynie od dzisięciu lat, mieszkamy tu od urodzenia.)VOCABULARY (słownictwo)

Time expressions used with the present perfect (określenia czasu używane z present perfect)

 • already (już - w zdaniach oznajmujących)
 • yet (już - w pytaniach, jeszcze - w przeczeniach)
 • since (od)
 • for (przez)
 • just (właśnie)
 • lately / recently (ostatnio)
 • ever (kiedykolwiek)
 • never (nigdy)
 • today (dzisiaj)
 • this year / month / week (w tym roku / miesiącu / tygodniu)

Jobs (zawody)

 • accountant (księgowy)
 • actor / actress (aktor / aktorka)
 • architect (architekt)
 • au pair / babysitter (opiekunka do dzieci)
 • beautician (kosmetyczka)
 • bus driver (kierowca autobusu)
 • car mechanic (mechanik samochodowy)
 • computer programmer (informatyk)
 • chef (szef kuchni)
 • cook (kucharz)
 • dentist (dentysta)
 • film director (reżyser filmowy)
 • doctor (lekarz)
 • dressmaker / tailor (krawiec)
 • driving instructor (instruktor nauki jazdy)
 • economist (ekonomista)
 • electrician (elektryk)
 • engineer (inżynier)
 • executive manager (osoba na stanowisku kierowniczym)
 • farmer (rolnik)
 • fashion designer (projektant mody)
 • firefighter (strażak)
 • flight attendant (steward / stewardesa)
 • fruit picker (osoba zbierająca owoce)
 • hairdresser (fryzjer)
 • housewife (gospodyni domowa)
 • journalist (dziennikarz)
 • lawyer (prawnik)
 • lecturer (wykładowca)
 • librarian (bibliotekarz)
 • miner (górnik)
 • musician (muzyk)
 • nurse (pielęgniarz / pielegniarka)
 • painter (malarz)
 • pharmacist / chemist (farmaceuta)
 • photographer (fotograf)
 • pilot
 • plumber (hudraulik)
 • police officer (policjant)
 • politician (polityk)
 • postman / postwoman (listonosz / listonoszka)
 • psychologist (psycholog)
 • receptionist (recepcjonista)
 • sailor (marynarz)
 • sales representative (przedstawiciel handlowy)
 • scientist (naukowiec)
 • secretary (sekretarz)
 • security guard (pracownik ochrony)
 • shop assistant (sprzedawca)
 • shopkeeper (właściciel sklepu)
 • soldier (żołnierz)
 • surgeon (chirurg)
 • teacher (nauczyciel)
 • ticket inspector (kontroler biletów)
 • translator (tłumacz)
 • travel agent (agent biura podróży)
 • TV presenter (prezenter telewizyjny)
 • vet (weterynarz)
 • waiter / waitress (kelner / kelnerka)
 • web designer (projektant stron internetowych)


READING (czytanie)


Letter of application

Dear Mr Collins,

I am writing to apply for the position of a part-time shop assistant that was advertised in the Daily News on 16th May.

I am a 19-year-old student. I have already passed the First Certificate in English exam with grade A. My ambition is to work in the retail business. Therefore, employment in your well-known shop particularly appeals to me.

Despite my lack of formal work experience, I feel I would be well suited to the position. For the last year I have been a volunteer at a local second-hand clothes shop. My job involves assisting customers and working on the till. My boss has described me as a hard-working and reliable person.

Since my lectures finish at 2.30 pm, I have plenty of time to study and prepare my homework, so I would be able to work any time after that.

I am available on Fridays and Saturdays for an interview and can start working immediately.

I look forward to hearing from you.

Yours sincerely,
Mary ScottPodanie o pracę

Drogi Panie Collins,

Piszę, ponieważ ubiegam się o stanowisko sprzedawcy w niepełnym wymiarze godzin, które zostało zaoferowane w ogłoszeniu Daily News 16 maja.

Jestem dziewiętnastoletnią studentką. Zdałam już egzamin First Certificate in English na ocenę A. Moją ambicją jest praca w handlu detalicznym. Dlatego też zatrudnienie w pańskim dobrze znanym sklepie szczególnie mi odpowiada.

Mimo braku formalnego doświadczenia zawodowego czuję, że dobrze nadawałabym się na to stanowisko. Przez ostatni rok pracowałam jako ochotniczka w pobliskim sklepie z używaną odzieżą. Moja praca polega na pomaganiu klientom oraz obsługiwaniu sklepowej kasy. Mój szef opisuje mnie jako osobę pracowitą i solidną.

Ponieważ moje wykłady kończą się o 2.30, mam mnóstwo czasu na naukę i przygotowanie prac domowych, później więc mogłabym pracować.

Mogłabym stawić się na rozmowę w sprawie pracy w piątek lub sobotę i od razu rozpocząć pracę.

Z niecierpliwością oczekuję wiadomości od pana.

Z poważaniem
Mary ScottCOMMUNICATION (komunikacja)

A: Could you tell me something about your previous experience? (Czy możesz powiedzieć coś o swoich poprzednich doświadczeniach?)

B: Of course, as you can see in my CV I've had many jobs. I've worked as a driver, a cook, a sales representative, a security guard. And I've never known what I really wanted to do. Until now. (Oczywiście, jak widać w moim CV, uprawiałem wiele zawodów. Pracowałem jako kierowca, kucharz, reprezentant handlowy, pracownik ochrony. I nigdy nie wiedziałem co naprawdę chcę robić. Aż do teraz.)

A: So why do you think you would make a good travel agent? (Więc dlaczego sądzisz, że będziesz dobrym agentem biura podróży?)

B: Well, I'm good at dealing with people, selling things and I love travelling. (Cóż, dobrze radzę sobie z ludźmi, sprzedażą i kocham podróże.)C: Hi, Phil, have you seen this survey? (Cześć Phill, widzałeś tę ankietę?)

D: No, I haven't. (Nie.)

C: It's really interesting! Let's see if you can guess the three most important aspects of being happy at work. (Jest naprawdę ciekawa! Zobaczmy, czy potrafisz odgadnąć trzy najważniejsze aspekty dotyczące szczęścia w pracy.)

D: That's not difficult. First place has got to be a high salary. (To nie jest trudne. Pierwsze miejsce musi mieć wysokie wynagrodzenie.)

C: No, you're wrong, that's number ten. (Mylisz się, to jest numer dziesięć.)

D: So it must be enjoying your job. (Więc musi to być zamiłowanie do swojej pracy.)

C: That's number two. Try again. (To jest numer dwa. Spróbój jeszcze raz.)

D: A good boss? (Dobry szef?)

C: No, that's number three. (Nie, to jest numer trzy.)

D: OK. I give up. (OK. Poddaję się.)

C: Number one is friendly colleagues! (Numer jeden to przyjaźnie nastawieni koledzy!)