Bezpłatny kurs języka angielskiego online - poziom B1


Kurs angielskiego

B1 określa podstawowy poziom samodzielności w posługiwaniu się językiem obcym. Osoba rozumie zasadnicze wątki związane ze sprawami dla niej typowymi. Radzi sobie w większości sytuacji komunikacyjnych mogących wydarzyć się podczas podróży w danym obszarze językowym. Posiada umiejętność wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy, które są jej znane lub należą do kręgu jej zainteresowań. Poza tym umie opowiadać o swoich planach, marzeniach, oczekiwaniach, przeżyciach, potrafi również w prosty sposób uzasadnić swoje opinie.