Poziom B1 Lekcja 3GRAMMAR (gramatyka)

Second Conditional (Drugie zdanie warunkowe / zdanie warunkowe II typu / drugi okres warunkowy)

Drugie zdanie warunkowe stosujemy mówiąc o nierealnych, hipotetycznych sutuacjach, pragnieniach i ich domniemanych efektach (obecnie lub w przyszłości). Opisywane zdarzenia są nieprawdopodobne, często sprzeczne z ogólnie znanymi faktami, a postawiony warunek jest najczęściej niemożliwy do spełnienia. Konstrukcje tego typu określa się także mianem myślenia życzeniowego (wishful thinking) albo potocznie gdybaniem.

Wyrażenie "If I were you, I would ..." używane jest przy formułowaniu rad "Gdybym był tobą, ..." / "Na twoim miejscu, ..."

Konstrukcja:

If + Past Simple + Future in the Past (would / should / could / might)

W przypadku zastosowania w zdaniu podrzędnym ("if clause") formy czasownika "to be", po spójniku warunkowym, stosuje się we wszystkich osobach formę "were", jednak dopuszcza się także "was" w pierwszej oraz trzeciej osobie liczby pojedynczej: "If I / he / she / it was ..."

Przykłady:

If he won a million pounds, he would travel around the world. (Gdyby wygrał milion funtów, podróżowałby dookoła świata.)

She would be angry if they didn't come to her birthday party. (Byłaby zła, gdyby nie przyszli na jej przyjęcie urodzinowe.)

If there was a nuclear war, the Earth would be destroyed. But I don't think it will happen. (Gdyby nastąpiła wojna nuklearna, Ziemia zostałaby zniszczona. Ale nie sądzę, że to nastąpi.)

What would you do if you were the president? (Co byś zrobił, gdybyś był prezydentem?)

If I were you, I wouldn't lend him any money. (Na twoim miejscu, nie pożyczyłbym mu pieniedzy.)

I'd arrive too early if I caught the 9.15 bus. (Przyjechałbym za wcześnie, gdybym złapał autobus o 9.15.)

Jane wouldn't fail that exam if she took it. (Jane nie oblałaby tamtego egzaminu, gdyby do niego przystąpiła.)

I'd apologize to her if I were you. (Przeprosiłbym ją na twoim miejscu.)

My dad would be very proud if he was still alive. But he's dead. (Mój tato byłby bardzo dumny, gdyby jeszcze żył. Ale nie żyje.)

If I had some money, I could buy some new clothes. (Gdybym miał pieniądze, mógłbym kupić nowe ubranie.)VOCABULARY (słownictwo)

 • bleat (beczeć)
 • breath (oddech)
 • chunk (kawał, część)
 • cling (trzymać się kurczowo, przywierać, nie wypuszczać z rąk)
 • cloud (chmura)
 • crust (skorupa)
 • desert (pustynia)
 • fingertip (koniuszek palca)
 • gaze (wpatrywać się)
 • glide (sunąć, ślizgać się)
 • graze (paść się, obetrzeć, ocierać się o)
 • scent (woń, zapach, trop)
 • sniff (pociągać nosem, wąchać, obwąchiwać)


READING (czytanie)


If I had wings
I would touch the fingertips of clouds
And glide on the wind's breath.

If I had wings
I would taste a chunk of the sun
As hot as peppered curry.

If I had wings
I would listen to the
Clouds of sheep bleat
That graze on the blue.

If I had wings
I would breathe deep and sniff
The scent of raindrops.

If I had wings
I would gaze at people
Who cling to the earth's crust.

If I had wings
I would dream of
Swimming the desert
And walking the seas.

Pie CorbettCOMMUNICATION (komunikacja)

Carl: I've got a serious problem. I don't get paid for three weeks. What am I going to do? (Mam poważny problem. Nie płacą mi od trzech tygodni. Co mam zrobić?)

Andy: If I were you, I'd get a better job. (Na twoim miejscu postarałbym się o lepszą pracę.)

Carl: Oh, thanks Andy. Even if I got a new job, it wouldn't help me now. (Och, dzięki Andy. Nawet gdybym dostał nową pracę, nie pomogłoby mi to teraz.)

Andy: Why don't you try to get a loan from a bank? (A może postarasz się o pożyczkę w banku?)

Carl: I'd rather do anything but that! I owe them too much already. (Wolałbym zrobić wszystko, ale nie to! Już jestem wieniem im sporo.)

Andy: Well, then, you'd better ask your parents. (Cóż, w takim razie lepiej poproś rodziców.)

Carl: No, I always sort out my problems on my own. (Nie, zawsze sam rozwiązuję swoje problemy.)

Andy: Oh. I can see you're broke and depressed. I think I could lend you some. (Och. Widzę, że jesteś spłukany i załamany. Sądzę, iż mógłbym pozyczyć ci trochę.)

Carl: You're a real friend, Andy. Thanks. (Jesteś prawdziwym przyjacielem, Andy. Dzięki.)