Poziom B1 Lekcja 2GRAMMAR (gramatyka)

Past Continuous (czas przeszły ciągły)

Stosujemy opisując:

 • czynności niedokonane, które trwały w danym momencie przeszłości
 • tło wydarzeń, które miały miejsce, odbywały się w przeszłości
 • zmiany, rozwój, postęp dokonujący się w przeszłości
 • czynności albo stany w przeszłości, w trakcie których nastąpiły inne, krótsze wydarzenia.

Konstrukcja:

 • W celu utworzenia zdania oznajmującego używamy odpowiedniej formy przeszłej czasownika "to be" - "was" lub "were" z czasownikiem leksykalnym oraz dodaną do niego końcówką "-ing".

  I / He / She / It was + verb (czasownik) + ing
  We / You / They were + verb (czasownik) + ing

 • Aby utworzyć zdanie przeczące stosujemy "was" lub "were" w połączeniu z "not" oraz czasownikiem leksykalnym i końcówką "-ing".

  I / He / She / It was not (I / He / She / It wasn't) + verb (czasownik) + ing
  We / You / They were not (We / You / They weren't) + verb (czasownik) + ing

 • Chcąc utworzyć zdanie pytające stosujemy metodę przestawienia "was" / "were" przed podmiot, po którym następuje czasownik leksykalny z końcówką "-ing".

  Was I / he /she / it + verb (czasownik) + ing ?
  Were we / you / they+ verb (czasownik) + ing ?

Przykłady:

Twenty minutes later I was still waiting for a bus. (Dwadzieścia minut później nadal czekałem na autobus.)

This time last year they were living in India. (O tej porze zeszłego roku oni mieszkali w Indiach.)

He wasn't playing football at 10 o'clock yesterday. (On nie grał w piłkę o dziesiątej godzinie wczoraj.)

They weren't reading when I phoned. (Oni nie czytali kiedy zadzwoniłam.)

Was Mary talking to Jane? (Czy Mary rozmawiała z Jane?)

Were you having lunch when Tom arrived? (Czy jedliście lunch kiedy przyjechał Tom?)VOCABULARY (słownictwo)

Time expressions (okoliczniki czasu)

 • then (wtedy)
 • at that moment (w tamtym momencie)
 • that week / month / summer (w tamtym tygodniu / miesiącu / tamtego lata)
 • last weekend / winter (w zeszły weekend / zeszłej zimy)
 • in 1944 / on Friday / at 9 o'clock (w 1944 roku / w piątek / o godzinie dziewiątej)
 • on May 16th (szesnastego maja)
 • when the news came (kiedy nadeszła wiadomość)
 • while (podczas gdy, kiedy)
 • as (gdy)

Travelling (podróżowanie)

 • backpack / rucksack (plecak)
 • be on your way (być w drodze)
 • catch a bus / train (łapać autobus / pociąg)
 • find your way (znaleźć drogę)
 • get lost (zgubić się)
 • get on / get off (wsiadać / wysiadać np. z pociągu, autobusu, promu)
 • get into / get out of (wsiadać / wysiadać np. z samochodu, taksówki)
 • go backpacking (wędrować z plecakiem)
 • go camping (pojechać na wakacje z namiotem)
 • go for / take a walk (pójść na spacer)
 • go hiking (pójść na pieszą wędrówkę)
 • go on foot (pójść piechotą)
 • go sightseeing / see the sights (zwiedzać)
 • make a trip / an excursion (pojechać na wycieczkę)
 • meet somebody at the airport (pojechać po kogoś na lotnisko)
 • miss your flight / plane (spóźnić się na lot / samolot)
 • see somebody off (odprowadzać kogoś np. na dworzec)
 • set off (wyruszać)
 • take a coach (pojechać autokarem)


READING (czytanie)


One day Julian and Martin were talking in Julian's bedroom and decided to go hiking. Next morning they took their backpacks and left home. The weather was beautiful and sun was shining so they enjoyed the walk. While they were walking they were talking about their holiday plans. When Julian and Martin arrived at the river they decided to put up the tent there. While Julian was putting up the tent Martin was preparing lunch. They were eating when suddenly it began to rain. As they got into the tent they heard someone calling for help.

Pewnego dnia Julian i Martin rozmawiali w pokoju Juliana i zdecydowali się wyruszyć na pieszą wędrówkę. Następnego ranka zabrali plecaki i wyszli z domu. Pogoda była piękna, słońce świeciło więc cieszyli się ze spaceru. Idąc rozmawiali na temat planów wakacyjnych. Kiedy dotarli nad rzekę postanowili rozbić tam namiot. Podczas gdy Julian rozbijał namiot Martin przygotowywał lunch. Jedli, kiedy nagle zaczęło padać. Gdy weszli do namiotu usłyszeli, że ktoś wzywa pomocy.COMMUNICATION (komunikacja)

A: What were you doing at ten a.m.? (Co robiłeś o dziesiątej rano?)

B: I was reading a book. (Czytałem książkę.)

A: Who were you sitting next to? (Obok kogo siedzałeś?)

B: I was sitting next to Neil. (Siedzałem obok Neila.)

A: Was he reading as well? (Czy on także czytał?)

B: No, he was doing his homework. (Nie, odrabiał pracę domową.)

A: What was your teacher doing? (Co robiła nauczycielka?)

B: She was standing next to the window. (Stała przy oknie.)

A: Was she looking out of the window? (Czy wyglądała przez okno?)

B: I think she wasn't looking out of the window, she was thinking of something. (Myślę, że nie wyglądała przez okno, myślała o czymś.)