Poziom A2 Lekcja 3GRAMMAR (gramatyka)

Odmiana czasownika to be (być) w czasie przeszłym

 • I was (ja byłem / byłam)
 • You were (ty byłeś / byłaś)
 • He was (on był)
 • She was (ona była)
 • It was (ono / to było)
 • We were (my byliśmy / byłyśmy)
 • You were (wy byliście / byłyście)
 • They were (oni byli / one były)

Zdania przeczące (negatives) z czasownikiem to be (być) w czasie przeszłym

 • I was not
  I wasn`t (ja nie byłem / byłam)
 • You were not
  You weren`t (ty nie byłeś / byłaś)
 • He was not
  He wasn`t (on nie był)
 • She was not
  She wasn`t (ona nie była)
 • It was not
  It wasn`t (ono / to nie było)
 • We were not
  We weren`t (my nie byliśmy / byłyśmy)
 • You were not
  You weren`t (wy nie byliście / byłyście)
 • They were not
  They weren`t (oni nie byli / one nie były)

Zdania pytające (questions) z czasownikiem to be (być) w czasie przeszłym

 • Was I? (czy ja byłem / byłam?)
 • Were you? (czy ty byłeś / byłaś?)
 • Was he? (czy on był?)
 • Was she? (czy ona była?)
 • Was it? (czy ono / to było?)
 • Were we?(czy my byliśmy / byłyśmy?)
 • Were you? (czy wy byliście / byłyście?)
 • Were they? (czy oni byli / one były?)


VOCABULARY (słownictwo)

Months (miesiące)

 • January (styczeń)
 • February (luty)
 • March (marzec)
 • April (kwiecień)
 • May (maj)
 • June (czerwiec)
 • July (lipiec)
 • August (sierpień)
 • September (wrzesień)
 • October (październik)
 • November (listopad)
 • December (grudzień)

Shops (sklepy)

 • baker's (piekarnia)
 • bookshop (księgarnia)
 • butcher's (sklep mięsny)
 • chemist's (apteka, drogeria)
 • clothes shop (sklep z ubraniami)
 • delicatessen (sklep deliktesowy)
 • fishmonger's (sklep rybny)
 • flower shop (kwiaciarnia)
 • furniture shop (sklep meblowy)
 • greengrocer's (warzywniak)
 • newsagent's (kiosk z gazetami)
 • off-licence (sklep monopolowy)
 • music shop (sklep muzyczny)
 • shoe shop (sklep obuwniczy)
 • shopping centre / mall (centrum handlowe)
 • sports shop (sklep sportowy)
 • stationer's (sklep papierniczy)
 • supermarket


READING (czytanie)


My diary

Monday
I was at the hospital today. At eleven o'clock I was in the cafeteria with Dr Watson.

Tuesday
At eight o'clock last night Maggie was at the cinema but she wasn't with her boyfriend. She was there with Mark.

Wednesday
Betty and I were at the bank at twelve o'clock. We were there until two p.m.

Thursday
Tom and I were at the cinema. My parents were at the theatre that evening.

Friday
I went shopping with my mum. There were a lot of people in every shop. There weren't any interesting clothes. In the evening we were really tired.


Mój pamiętnik

Poniedziałek
Byłam dzisiaj a szpitalu. O godzinie 11 byłam w stołówce z doktorem Watsonem.

Wtorek
O 8 godzinie wczoraj wieczorem Maggie była w kinie, ale nie była ze swoim chłopakiem. Była tam z Markiem.

Środa
Betty i ja byłyśmy w banku o godzinie 12. Byłyśmy tam aż do 2 po południu.

Czwartek
Tom i ja byliśmy w kinie. Moi rodzice byli w teatrze tamtego wieczoru.

Piątek
Poszłam na zakupy z mamą. Było mnóstwo ludzi w każdym sklepie. Nie było żadnych interesujących ubrań. Wieczorem byłyśmy naprawdę zmęczone.COMMUNICATION (komunikacja)

A: Now, tell me Mrs Hardy, what time was it? (Teraz, proszę mi powiedzieć, pani Hardy, która była godzina?)

B: It was about eight. My husband was on the floor. It was horrible! There were some papers on the floor, too. (Było około ósmej. Mój mąż był na podłodze. To było straszne! Na podłodze było też trochę papierów.)

A: Were there any papers in his hands? (Czy w jego rękach były jakieś papiery?)

B: No, there weren't. (Nie, nie było.)

A: Was there anything else? (Czy było coś jeszcze?)

B: No, there wasn't. ... Oh! Yes, there was. There was a whisky glass on the table. (Nie, nie było. ... Och! Tak, było. Na stole była szklanka whisky.)

A: Was that unusual? (Czy to było niezwykłe?)

B: Yes, my husband doesn't drink - didn't drink whisky, Inspector. (Tak, mój mąż nie pije - nie pił whisky, Inspektorze.)

A: And where were you at eight? (A gdzie pani była o ósmej?)

B: I was in the living room with my son. (Byłam w salonie z moim synem.)