Poziom A2 Lekcja 1GRAMMAR (gramatyka)

Present Simple Tense (czas teraźniejszy prosty)

Stosujemy:

 • opisując czynności powtarzające się regularnie
 • mówiąc o nawykach, przyzwyczajeniach, preferencjach
 • przytaczając fakty i opinie
 • wykorzystując czasowniki wyrażające emocje, stany umysłu, doznania (tzw. czasowniki statyczne)

Konstrukcja:

W zdaniu oznajmującym używamy podstawowej formy czasownika, ale jeżeli podmiot występuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he / she / it - on / ona / ono), to wówczas do podstawowej formy czasownika dodajemy końcówkę: -s / -es / -ies

Przykłady:

 • końcówka -s dodawana jest najczęściej
  I / we / you / they work.
  He / she / it works
 • końcowka -es dodawana kiedy czasownik zakończony jest na: -ch, -sh, -s, -ss, -x, -o
  I / we / you / they watch.
  He / she / it watches.
 • końcówka -ies dodawana jeśli czasownik zakończony jest na spółgłoskę oraz -y , np.: -ry, -ty, -ny -ly
  I / we / you they carry.
  He / she / it carries.

W zdaniu pytającym używany jest operator "do", a w przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej "does"

Do I / we / you / they work ?
Does he / she / it work?
Do I / we / you / they watch?
Does he / she / it watch?
Do I / we / you / they carry?
Does he / she / it carry?

W zdaniu przeczącym używamy odpowiednio "do not" czyli "don't" lub "does not" czyli "doesn't"

I / we / you / they don't work.
He / she / it doesn't work.
I / we / you / they don't watch.
He / she / it doesn't watch.
I / we / you / they don't carry.
He / she / it doesn't carry.VOCABULARY (słownictwo)

Time expressions (określenia czasu)

 • always (zawsze)
 • regularly (regularnie)
 • usually (zwykle)
 • often (często)
 • sometimes (czasami)
 • rarely (rzadko)
 • hardly ever (prawie nigdy)
 • never (nigdy)
 • every day / week / month (codziennie / co tydzień / co miesiąc)
 • once a week (raz w tygodniu)
 • twice a month (dwa razy w miesiącu)
 • three times a year (trzy razy w roku)
 • at lunchtime / midnight / Christmas / 2 o'clock (w porze lunchu / o północy / w święta / o drugiej godzinie)
 • in the morning / May / summer / 2010 (rano / w maju / latem / w 2010 roku)
 • on Saturday :) / 1st August (w sobotę / pierwszego sierpnia)

Daily routine

 • eat out (jeść poza domem)
 • get dressed (ubierać się)
 • get ready for school / work (szykować się do szkoły / pracy)
 • get up (wstawać)
 • go to bed (pójść spać)
 • go to school / work (iść do szkoły / pracy)
 • have a meal (jeść posiłek)
 • have a rest (odpoczywać)
 • make a meal (przygotować posiłek)
 • make (one's) bed (pościelić łóżko)
 • take / have a shower / a bath (wziąć prysznic / kąpiel)
 • take the children to school (zawieźć / zaprowdzić dzieci do szkoły)
 • take the dog for a walk (wyprowadzić psa na spacer)
 • take turns to do housework (wykonywać na zmianę prace domowe)
 • wake up (budzić się)


READING (czytanie)


I absolutely love music and listen to it all the time, even when I go jogging. Of course I have to look after my voice. I do exercises for three hours every day and I take lots of vitamin C. If I get a sore throat I go straight to bed and rest. I usually try to get at least eight hours sleep a night. As for my job - when we're on tour, we work for several hours with no breaks and we get really tired. For relaxation, whenever I get a holiday, I go straight to a sunny beach, but the thing I enjoy the most is the great feeling you get from a live audience.


Absolutnie kocham muzykę i słucham jej przez cały czas, nawet kiedy biegam. Oczywiście muszę dbać o swój głos. Ćwiczę trzy godziny dziennie i biorę dużo witaminy C. Jeśli boli mnie gardło idę prosto do łóżka i odpoczywam. Zwykle staram się przesypiać co najmniej osiem godzin w ciągu nocy. Co do mojej pracy - kiedy jesteśmy na tournee, pracujemy po kilka godzin bez przerwy i naprawdę się męczymy. Dla relaksu, za każdym razem kiedy jestem na wakacjach, udaję się wprost na słoneczną plażę, ale czymś, co najbardziej mnie cieszy, jest to wspaniałe uczucie którego doznaję w kontkcie z publicznością.COMMUNICATION (komunikacja)

A: Are you married? (Czy jesteś zamężna?)

B: No, I'm single. (Nie, jestem wolnego stanu.)

A: Do you have any children? (Czy masz dzieci?)

B: Yes, I have a daughter and a son. (Tak, mam córkę i syna.)

A: Do you speak any other foreign language? (Czy mówisz jeszcze jakimś obcym językiem?)

B: Yes, I speak Spanish. (Tak, mówię po hiszpańsku.)

A: Do you often travel abroad? (Czy często wyjeżdżasz za granicę?)

B: Very rarely. (Bardzo rzadko.)

A: Do you have a long journey to work every day? (Czy codzienna podróż do pracy zajmuje ci dużo czasu?)

B: Not at all. It only takes me about fifteen minutes by car. (Wcale nie. To trwa około piętnastu minut samochodem.)