Bezpłatny kurs języka angielskiego online - poziom A1


Kurs angielskiego

A1 jest symbolem reprezentującym podstawowy poziom biegłości językowej, na którym posługująca się językiem osoba rozumie i potrafi stosować potoczne zwroty oraz formułować nieskomplikowane wypowiedzi związane z potrzebami życia codziennego. Posiada również umiejętność budowania pytań z zakresu życia prywatnego. Ponadto umie przedstawić siebie i innych oraz prowadzić prosty dialog jeżeli rozmówca jest gotowy do pomocy, mówi wolno i wyraźnie.