Poziom A1 Lekcja 3GRAMMAR (gramatyka)

Zdania przeczące (negatives) z czasownikiem być (to be) w czasie teraźniejszym

 • I am not... (ja nie jestem)
  I`m not...
 • He / she / it is not... (on / ona / ono nie jest)
  He / she / it`s not...
  He / she / it isn`t...
 • We / you / they are not... (my nie jesteśmy / wy nie jesteście / oni nie są)
  We / you / they`re not...
  We / you / they aren`t...

Zdania pytające (questions) z czasownikiem być (to be) w czasie teraźniejszym

 • Am I? (czy ja jestem?)
 • Are you? (czy ty jesteś?)
 • Is he? (czy on jest?)
 • Is she? (czy ona jest?)
 • Is it? (czy ono/to jest?)
 • Are we? (czy my jesteśmy?)
 • Are you? (czy wy jesteście?)
 • Are they? (czy oni/one są?)


VOCABULARY (słownictwo)

Dni tygodnia (days of the week)

 • Monday (poniedziałek)
 • Tuesday (wtorek)
 • Wednesday (środa)
 • Thursday (czwartek)
 • Friday (piątek)
 • Saturday (sobota)
 • Sunday (niedziela)

Przymiotniki (adjectives)

 • good (dobry)
 • bad (zły)
 • big (duży)
 • small (mały)
 • old (stary)
 • new (nowy)
 • young (młody)
 • modern (nowoczesny)
 • ancient (antyczny)
 • beautiful (piękny)
 • ugly (brzydki)
 • open (otwarty)
 • closed (zamknięty)
 • near (bliski)
 • far (daleki)
 • hot (gorący)
 • warm (ciepły)
 • cold (zimny)
 • nice (miły / ładny)

Atrakcje turystyczne (tourist attractions)

 • castle (zamek)
 • cathedral (katedra)
 • cinema (kino)
 • department store (dom towarowy)
 • gallery (galeria)
 • lake (jezioro)
 • mountain (góra)
 • museum (muzeum)
 • opera (opera)
 • palace (pałac)
 • sea (morze)
 • theatre (teatr)


READING (czytanie)


My name is Jim Jones. I`m twenty-seven and I`m from Liverpool. This is my house. It`s not very big, but it`s quite nice.

I`m Ishan and this is my clothes stall. It`s open six days a week but it isn`t open on Sundays. The clothes are for women: skirts, dresses and tops.

The New Museum of Contemporary Art is in New York in the US. It isn`t old but it`s great. It`s open six days a week and it`s closed on Mondays.

We are Kate and Tim. We live in London but we aren`t English, we are Irish.Nazywam się Jim Jones. Mam 27 lat i jestem z Liverpoolu. To jest mój dom. Nie jest bardzo duży, ale całkiem ładny.

Jestem Ishan, a to jest moje stoisko z ubraniami. Jest otwarte sześć dni w tygodniu, ale nie jest otwarte w niedziele. Ubrania są dla kobiet: spódnice, sukienki, bluzki.

Nowe Muzeum Sztuki Współczesnej jest w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Nie jest stare, ale jest świetne. Jest otwarte sześć dni w tygodniu, ale zamknięte w poniedziałki.

Jesteśmy Kate i Tim. Mieszkamy w Londynie, ale nie jesteśmy Anglikami, jesteśmy Irlandczykami.COMMUNICATION (komunikacja)

A: Excuse me, is your name Catherine? (Przepraszam, czy masz na imię Catherine?)

B: No, it isn`t. My name is Olivia. (Nie. Mam na imię Olivia.)

A: Are they Tom`s shoes? ( Czy to są buty Toma?)

B: No, they aren`t. They are Mark`s. (Nie. To są buty Marka.)

A: Are you from the US? (Czy jesteś ze Stanów Zjednoczonych?)

B: No, I`m not. I`m from Australia. (Nie. Jestem z Australii.)

A: Is this gallery open on Mondays? (Czy ta galeria jest otwarta w poniedziałki?)

B: No, it isn`t. It`s closed on Mondays. (Nie. Jest zamknięta w poniedziałki.)

A: Are they Maria`s books? (Czy to są książki Marii?)

B: No, they aren`t. They are mine. (Nie. One są moje.)

A: Are you tired today? (Czy jesteś zmęczony dzisiaj?)

B: No, I`m not but I`m usually tired on Fridays. (Nie, nie jestem, ale zwykle jestem zmęczony w piątki.)