Poziom A1 Lekcja 2GRAMMAR (gramatyka)

Odmiana czasownika być (to be) w czasie teraźniejszym w liczbie mnogiej

 • We are (my jesteśmy)
  We`re
 • You are (wy jesteście)
  You`re
 • They are (oni / one są)
  They`re


VOCABULARY (słownictwo)

Numbers 20-99

 • 20-twenty
 • 30-thirty
 • 40-forty
 • 50-fifty
 • 60-sixty
 • 70-seventy
 • 80-eighty
 • 90-ninety
 • 21-twenty-one
 • 32-thirty-two
 • 44-forty-four
 • 55-fifty-five
 • 67-sixty-seven
 • 79-seventy-nine
 • 83-eighty-three
 • 99-ninety-nine

Family (rodzina)

 • mother (matka)
 • father (ojciec)
 • sister (siostra)
 • brother (brat)
 • wife (żona)
 • husband (mąż)
 • daughter (córka)
 • son (syn)
 • aunt (ciotka)
 • uncle (wujek)
 • cousin (kuzynka/kuzyn)

Personal details (dane osobowe)

 • name/first name (imię)
 • surname/last name (nazwisko)
 • phone number (numer telefonu)
 • mobile phone number (numer telefonu komórkowego)
 • address (adres)
 • email address (adres email)


READING (czytanie)


The Douglas family

He`s John Douglas. He`s forty-six years old. He`s an actor. His wife is Jane and his sister is Marie.

She`s Jane Douglas. She is forty-two and she is a dancer. Her husband is John. Her daughter is Monica.

She`s Monica Douglas. She`s eighteen years old and she is a student. Her parents are Jane and John.

They are British.


Rodzina Douglasów

To jest John Douglas. On ma 46 lat. Jest aktorem. Jego żoną jest Jane, a jego siostrą jest Marie.

To jest Jane Douglas. Ona ma 42 lata i jest tancerką. Jej mężem jest John. Jej córką jest Monica.

To jest Monica Douglas. Ma 18 lat i jest studentką. Jej rodzicami są Jane i John.

Oni są Brytyjczykami.COMMUNICATION (komunikacja)

A: What`s your mobile phone number? (Jaki jest numer twojego telefonu komórkowego?)

B: It`s 089560334264

A: What`s your email address? (Jaki jest twój adres email?)

B: It`s mecal@freemail.com

A: What`s your job? (Jaki jest twój zawód?)

B: I`m an accountant. (Jestem księgowym.)

A: Where are they from? (Skad oni są?)

B: They are from Canada. (Oni są z Kanady.)

A: How old are you? (Ile macie lat?)

B: We are seventy-seven. (Mamy 77 lat.)

A: Are they your cousins? (Czy oni są waszymi kuzynami?)

B: Yes, they are. (Tak.)