Bezpłatny kurs języka angielskiego online


Kurs angielskiego

We współczesnym świecie znajomość języków obcych stała się koniecznością. Niemożliwy jest rozwój osobisty, awans zawodowy, nawiązywanie nowych kontaktów bez umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Dlatego postanowiłam stworzyć ten kurs. Bezpłatny kurs języka angielskiego online przeznaczony jest zarówno dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z angielskim jak i dla tych, które już mają na tym polu jakieś osiągnięcia. W tworzeniu lekcji kieruję się swoim dwudziestoletnim doświadczeniem pedagogicznym opartym na kształceniu osób w różnym wieku, od małych dzieci do osób dorosłych. Mam nadzieję, że moja praca pozwoli na rozwinięcie u innych zamiłowania do nauki oraz przyda im się w życiu codziennym.

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

Angielski stał się językiem międzynarodowym ze względu na postępujący proces globalizacji, którego jesteśmy świadkami i uczestnikami. Język ten związany jest z wieloma obszarami ludzkiej aktywności, głównie ze sferą zawodową. Wszystkie osoby z ambicjami powinny opanować go w mowie i piśmie. Aby osiągnąć ów cel należy uprzednio uświadomić sobie mogące pojawić się trudności. Wspólnym mianownikiem większości tego rodzaju problemów jest brak motywacji, który trzeba pokonać aby rozpocząć albo kontynuować naukę. Niezadowalające postępy w edukacji najczęściej nie wynikają z braku zdolności, pamięci, niskiego ilorazu inteligencji, lecz z deficytu odwagi i wiary we własne możliwości. Jednocześnie warto zdać sobie sprawę z faktu, iż nie istnieje jedna uniwersalna recepta na sukces – cudowna metoda, dzięki której każda osoba szybko i bez wysiłku opanuje trudną sztukę posługiwania się językiem obcym. Niewątpliwie dobrym pomysłem jest uczestnictwo w intensywnym kursie językowym, którego stopień zaawansowania określany jest jako poziom A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nie każdy jest w stanie przeznaczyć wiele czasu, energii i środków finansowych na naukę języka, dlatego też darmowy angielski online może pomóc na tym polu.
Zgodnie ze znanym chińskim przysłowiem:”I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.” (Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem.) głównym środkiem do osiągnięcia wyznaczonego celu będzie osobiste zaangażowanie.